ร่วมกันเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล
ร่วมกันเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล
7/5/2561 / 10 / สร้างโดย Web Admin

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ร่วมกับประชาคมบางลำพู ร่วมกันเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในคลองบางลำพูในโครงการ "รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์คลองบางลำพู"โดยได้รับการสนับสนุนเรือจากสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

ร่วมกันเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล ร่วมกันเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล ร่วมกันเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล
ร่วมกันเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล ร่วมกันเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล ร่วมกันเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล
ร่วมกันเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล ร่วมกันเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล ร่วมกันเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล
ร่วมกันเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล ร่วมกันเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล ร่วมกันเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล
Related articles line
พิพิธบางลำพู และห้องสมุดชุมชน โดยกรมธนารักษ์ ได้วางแนวคิดการทำนิทรรศการให้สอดคล้องกับพื้นที่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์
1/5/2561 / 8
พิพิธบางลำพู และห้องสมุดชุมชน โดยกรมธนารักษ์ ได้วางแนวคิดการทำนิทรรศก..
กิจกรรม ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี
24/4/2561 / 3
พิพิธบางลำพูและชาวชุมชนบางลำพูร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสที่กระท..
พิพิธบางลำพูและชาวชุมชนบางลำพู ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสที่ กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรม ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
24/4/2561 / 7
โดยกิจกรรมภายในงานมีทั้งการแสดง การสาธิตการทำของดีของดังของชุมชนบาง..