พิพิธบางลำพู และห้องสมุดชุมชน โดยกรมธนารักษ์ ได้วางแนวคิดการทำนิทรรศการให้สอดคล้องกับพื้นที่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์
พิพิธบางลำพู และห้องสมุดชุมชน โดยกรมธนารักษ์ ได้วางแนวคิดการทำนิทรรศการให้สอดคล้องกับพื้นที่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์
1/5/2561 / 8 / สร้างโดย Web Adminพิพิธบางลำพู และห้องสมุดชุมชน โดยกรมธนารักษ์ ได้วางแนวคิดการทำนิทรรศการให้สอดคล้องกับพื้นที่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษามหาราชินี, นิทรรศการป้อมและกำแพงเมืองแห่งพระนคร, นิทรรศการกรมธนารักษ์, นิทรรศการชุมชนบางลำพู นิทรรศการประวัติโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชม (Interactive presentation) มาสร้างสรรค์ให้มีความน่าสนใจอีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของห้องสมุดชุมชนบางลำพูท่ามกลางพื้นที่สีเขียวที่รังสรรค์ให้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นลานกิจกรรมเอนกประสงค์ให้กับประชาชนทั่วไปและสังคมโดยรวม

เปิดทำการทุกวันไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ยกเว้นวันจันทร์)​ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-281-9828

Related articles line
ร่วมกันเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล
7/5/2561 / 9
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ร่วมกับประชาคมบางลำพู ร่วมก..
กิจกรรม ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี
24/4/2561 / 3
พิพิธบางลำพูและชาวชุมชนบางลำพูร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสที่กระท..
พิพิธบางลำพูและชาวชุมชนบางลำพู ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสที่ กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรม ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
24/4/2561 / 7
โดยกิจกรรมภายในงานมีทั้งการแสดง การสาธิตการทำของดีของดังของชุมชนบาง..