คณะจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สเปน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
คณะจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สเปน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
11/12/2561 / 8 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สเปน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 คณะจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สเปน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 คณะจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สเปน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561