คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
17/12/2561 / 1 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑