คณะจากโรงเรียนศึกษานารี เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐ คน
คณะจากโรงเรียนศึกษานารี เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐ คน
18/1/2562 / 4 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากโรงเรียนศึกษานารี เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐ คน คณะจากโรงเรียนศึกษานารี เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐ คน คณะจากโรงเรียนศึกษานารี เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐ คน
คณะจากโรงเรียนศึกษานารี เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐ คน