คณะจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยชมรมคิดส์คัฟเวอรี่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๓ คน
คณะจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยชมรมคิดส์คัฟเวอรี่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๓ คน
26/1/2562 / 6 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยชมรมคิดส์คัฟเวอรี่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๓ คน คณะจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยชมรมคิดส์คัฟเวอรี่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๓ คน คณะจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยชมรมคิดส์คัฟเวอรี่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๓ คน
คณะจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยชมรมคิดส์คัฟเวอรี่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๓ คน คณะจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยชมรมคิดส์คัฟเวอรี่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๓ คน