คณะจากบริษัทมหาชุมชน จำกัดและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตขอใช้พื้นที่ใต้อาคารไม้และห้องประชุม ณ พิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
คณะจากบริษัทมหาชุมชน จำกัดและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตขอใช้พื้นที่ใต้อาคารไม้และห้องประชุม ณ พิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
12/2/2562 / 8 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากบริษัทมหาชุมชน จำกัดและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตขอใช้พื้นที่ใต้อาคารไม้และห้องประชุม ณ พิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะจากบริษัทมหาชุมชน จำกัดและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตขอใช้พื้นที่ใต้อาคารไม้และห้องประชุม ณ พิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะจากบริษัทมหาชุมชน จำกัดและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตขอใช้พื้นที่ใต้อาคารไม้และห้องประชุม ณ พิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒