คณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน ๑๒ คน จากสำนักวิทยาการท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
คณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน ๑๒ คน จากสำนักวิทยาการท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
12/3/2562 / 6 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน ๑๒ คน จากสำนักวิทยาการท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน ๑๒ คน จากสำนักวิทยาการท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒