คณะจากโรงเรียนนานาชาติการ์เดน จำนวน ๒๒ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
คณะจากโรงเรียนนานาชาติการ์เดน จำนวน ๒๒ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
12/3/2562 / 5 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา