คณะจากรายการไทยทึ่ง WOW THAILAND บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี เข้าเยี่ยมชมและสัมภาษณ์คุณชลทิตย์ ไชยจันทร์จำนวน ๑๒ คนในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
คณะจากรายการไทยทึ่ง WOW THAILAND บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี เข้าเยี่ยมชมและสัมภาษณ์คุณชลทิตย์ ไชยจันทร์จำนวน ๑๒ คนในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
26/3/2562 / 3 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากรายการไทยทึ่ง WOW THAILAND บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี เข้าเยี่ยมชมและสัมภาษณ์คุณชลทิตย์ ไชยจันทร์จำนวน ๑๒ คนในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะจากรายการไทยทึ่ง WOW THAILAND บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี เข้าเยี่ยมชมและสัมภาษณ์คุณชลทิตย์ ไชยจันทร์จำนวน ๑๒ คนในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะจากรายการไทยทึ่ง WOW THAILAND บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี เข้าเยี่ยมชมและสัมภาษณ์คุณชลทิตย์ ไชยจันทร์จำนวน ๑๒ คนในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒