คณะจากโรงเรียนบ้านแขนท้าวจำนวน ๒๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
คณะจากโรงเรียนบ้านแขนท้าวจำนวน ๒๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
2/4/2562 / 5 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากโรงเรียนบ้านแขนท้าวจำนวน ๒๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะจากโรงเรียนบ้านแขนท้าวจำนวน ๒๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะจากโรงเรียนบ้านแขนท้าวจำนวน ๒๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒