คณะจากบริษัทจำกัดโอลิมปัส (ประเทศไทย) จำนวน ๓๐ คน เข้าเยี่ยมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒
คณะจากบริษัทจำกัดโอลิมปัส (ประเทศไทย) จำนวน ๓๐ คน เข้าเยี่ยมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒
23/4/2562 / 5 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากบริษัทจำกัดโอลิมปัส (ประเทศไทย) จำนวน ๓๐ คน เข้าเยี่ยมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ คณะจากบริษัทจำกัดโอลิมปัส (ประเทศไทย) จำนวน ๓๐ คน เข้าเยี่ยมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒