คณะจากกลุ่มละครเยาวชนพลังบวกและหน้ากากเปลือยแผนเยาวชน จำนวน ๑๖ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒
คณะจากกลุ่มละครเยาวชนพลังบวกและหน้ากากเปลือยแผนเยาวชน จำนวน ๑๖ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒
24/4/2562 / 11 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากกลุ่มละครเยาวชนพลังบวกและหน้ากากเปลือยแผนเยาวชน จำนวน ๑๖ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ คณะจากกลุ่มละครเยาวชนพลังบวกและหน้ากากเปลือยแผนเยาวชน จำนวน ๑๖ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ คณะจากกลุ่มละครเยาวชนพลังบวกและหน้ากากเปลือยแผนเยาวชน จำนวน ๑๖ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒