คณะจากสำนักงานปกครองและทะเบียนกรุงเทพมหานครจำนวน ๕๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
คณะจากสำนักงานปกครองและทะเบียนกรุงเทพมหานครจำนวน ๕๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
29/5/2562 / 10 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากสำนักงานปกครองและทะเบียนกรุงเทพมหานครจำนวน ๕๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะจากสำนักงานปกครองและทะเบียนกรุงเทพมหานครจำนวน ๕๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะจากสำนักงานปกครองและทะเบียนกรุงเทพมหานครจำนวน ๕๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
คณะจากสำนักงานปกครองและทะเบียนกรุงเทพมหานครจำนวน ๕๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒