คณะจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)จำนวน ๒๔ คนเข้าเยี่ยมชมพร้อมถ่ายวิดีโอพิพิธบางลำพูในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
คณะจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)จำนวน ๒๔ คนเข้าเยี่ยมชมพร้อมถ่ายวิดีโอพิพิธบางลำพูในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
7/6/2562 / 11 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)จำนวน ๒๔ คนเข้าเยี่ยมชมพร้อมถ่ายวิดีโอพิพิธบางลำพูในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)จำนวน ๒๔ คนเข้าเยี่ยมชมพร้อมถ่ายวิดีโอพิพิธบางลำพูในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)จำนวน ๒๔ คนเข้าเยี่ยมชมพร้อมถ่ายวิดีโอพิพิธบางลำพูในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒