คณะจากบริษัทแปลน ฟอร์ คิดส์จำนวน ๓ คนเข้าถ่ายทำรายการลงยูทูปที่พิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
คณะจากบริษัทแปลน ฟอร์ คิดส์จำนวน ๓ คนเข้าถ่ายทำรายการลงยูทูปที่พิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
13/6/2562 / 8 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา