คณะจากมิวเซียมสยามเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูจำนวน ๒๕ คนในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
คณะจากมิวเซียมสยามเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูจำนวน ๒๕ คนในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
3/7/2562 / 13 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากมิวเซียมสยามเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูจำนวน ๒๕ คนในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะจากมิวเซียมสยามเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูจำนวน ๒๕ คนในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะจากมิวเซียมสยามเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูจำนวน ๒๕ คนในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒