คณะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์จำนวน ๑๓ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
คณะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์จำนวน ๑๓ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
9/10/2562 / 9 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์จำนวน ๑๓ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์จำนวน ๑๓ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์จำนวน ๑๓ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒