คณะจากโรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์จำนวน ๒๘ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
คณะจากโรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์จำนวน ๒๘ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
12/11/2562 / 4 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากโรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์จำนวน ๒๘ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะจากโรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์จำนวน ๒๘ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะจากโรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์จำนวน ๒๘ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒