คณะจากสำนักการคลัง กรมธนารักษ์จำนวน ๒๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
คณะจากสำนักการคลัง กรมธนารักษ์จำนวน ๒๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
1/12/2562 / 1 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากสำนักการคลัง กรมธนารักษ์จำนวน ๒๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะจากสำนักการคลัง กรมธนารักษ์จำนวน ๒๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะจากสำนักการคลัง กรมธนารักษ์จำนวน ๒๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒