คณะจากสำนักการคลัง กรมธนารักษ์จำนวน ๒๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
คณะจากสำนักการคลัง กรมธนารักษ์จำนวน ๒๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
1/12/2562 / 3 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากสำนักการคลัง กรมธนารักษ์จำนวน ๒๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะจากสำนักการคลัง กรมธนารักษ์จำนวน ๒๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะจากสำนักการคลัง กรมธนารักษ์จำนวน ๒๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒