คณะจากโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ สาขาสุขุมวิท ๖๔ จำนวน ๖๙ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓
คณะจากโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ สาขาสุขุมวิท ๖๔ จำนวน ๖๙ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓
15/1/2563 / 6 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ สาขาสุขุมวิท ๖๔ จำนวน ๖๙ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ คณะจากโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ สาขาสุขุมวิท ๖๔ จำนวน ๖๙ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ คณะจากโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ สาขาสุขุมวิท ๖๔ จำนวน ๖๙ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓