คณะจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจำนวน ๔๗ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
คณะจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจำนวน ๔๗ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
31/1/2563 / 4 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจำนวน ๔๗ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ คณะจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจำนวน ๔๗ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓