พิพิธบางลำพู ปิดการจัดแสดงชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 30 เมษายน 2563
พิพิธบางลำพู ปิดการจัดแสดงชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 30 เมษายน 2563
17/4/2563 / 14 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

พิพิธบางลำพู ปิดการจัดแสดงชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 30 เมษายน 2563

ระหว่างนี้สามารถติดตามข่าวสารและเรื่องราวน่าสนใจได้ที่...
เพจเฟซบุ๊ก https://m.facebook.com/pipitbanglamphu/
และเว็บไซต์ http://banglamphumuseum.treasury.go.th/

พิพิธบางลำพู ปิดการจัดแสดงชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 30 เมษายน 2563