หจก.สปาร์กกิ้งเฮดโปรดักชั่น เข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธบางลำพูวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผน คุณชลทิตย์ ไชยจันทร์ให้สัมภาษณ์
หจก.สปาร์กกิ้งเฮดโปรดักชั่น เข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธบางลำพูวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผน คุณชลทิตย์ ไชยจันทร์ให้สัมภาษณ์
29/7/2563 / 3 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

หจก.สปาร์กกิ้งเฮดโปรดักชั่น เข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธบางลำพูวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผน คุณชลทิตย์ ไชยจันทร์ให้สัมภาษณ์