รายการ Top of Thai ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ จำนวน ๙ คนเข้าถ่ายทำรายการในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ พิพิธบางลำพู
รายการ Top of Thai ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ จำนวน ๙ คนเข้าถ่ายทำรายการในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ พิพิธบางลำพู
11/8/2563 / 3 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา