คณะชมรมเกสรลำพูและคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ จำนวน ๑๒ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะชมรมเกสรลำพูและคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ จำนวน ๑๒ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
25/8/2563 / 4 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะชมรมเกสรลำพูและคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ จำนวน ๑๒ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะชมรมเกสรลำพูและคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ จำนวน ๑๒ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓