คณะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร่วมด้วยกลุ่มเกสรลำพูเข้าใช้พื้นที่และเยี่ยมชมจำนวน ๑๖ คนในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร่วมด้วยกลุ่มเกสรลำพูเข้าใช้พื้นที่และเยี่ยมชมจำนวน ๑๖ คนในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
25/8/2563 / 4 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร่วมด้วยกลุ่มเกสรลำพูเข้าใช้พื้นที่และเยี่ยมชมจำนวน ๑๖ คนในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร่วมด้วยกลุ่มเกสรลำพูเข้าใช้พื้นที่และเยี่ยมชมจำนวน ๑๖ คนในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร่วมด้วยกลุ่มเกสรลำพูเข้าใช้พื้นที่และเยี่ยมชมจำนวน ๑๖ คนในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร่วมด้วยกลุ่มเกสรลำพูเข้าใช้พื้นที่และเยี่ยมชมจำนวน ๑๖ คนในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓