สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี คณะผู้บริหารจำนวน ๑๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี คณะผู้บริหารจำนวน ๑๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
24/11/2563 / 38 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี คณะผู้บริหารจำนวน ๑๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓