สภาวัฒนธรรมเขตพระนคร และกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
สภาวัฒนธรรมเขตพระนคร และกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
20/4/2565 / 33 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

สภาวัฒนธรรมเขตพระนคร และกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
มีกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชนบางลำพู เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565
โดยสภาวัฒนธรรมเขตพระนคร และพิพิธบางลำพู กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์

สภาวัฒนธรรมเขตพระนคร และกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ สภาวัฒนธรรมเขตพระนคร และกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ สภาวัฒนธรรมเขตพระนคร และกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
สภาวัฒนธรรมเขตพระนคร และกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ