ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม
ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม
11/5/2561 / 120 / สร้างโดย Web Admin

ชุนชนนี้มีความโดดเด่นทางด้านคนตรีไทยและศิลปะการแสดง จากการถ่ายทอดกันในครอบครัวขยายต่อไปยังลูกศิษย์ลูกหาในยุคหนึ่ง จนเป็นแหล่งมหรสพที่มีทั้งโรงภาพยนตร์ โรงละครร้อง โรงลิเก และบ้านคนตรีไทย คอยขับกล่อมให้ชุนชนนี้มีจังหวะของเสียงดนตรี แม้ว่าปัจจุบันจะเหลือเพียงบ้านดุริยประณีตที่ทำหน้าที่สืบสานศิลปะดนตรีไทยประจำชาติไว้ก็ตาม

ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
ป้อมพระสุเมรุ
22/5/2561 / 233
สมัยก่อนรอบเกาะรัตนโกสินทร์มีการสร้างป้อมปราการ 14 แห่งเพื่อป้องกัน...
พิพิธบางลำพู
21/5/2561 / 297
จากโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช ซึ่งเป็นโรงเรียนช่างพิมพ์แห่งแรกของ...
ต้อนรับสู่การเปิดเทอม
15/5/2561 / 140
ต้อนรับสู่การเปิดเทอมของเหล่าบรรดา "ไกด์เด็กบางลำพู" จาก 2-3เดือน...