โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ถ่ายทำรายการแบบ Live สดผ่านวิดีโอ conference
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ถ่ายทำรายการแบบ Live สดผ่านวิดีโอ conference
10/5/2565 / 38 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ถ่ายทำรายการแบบ Live สดผ่านวิดีโอ conference
ณ พิพิธบางลำพูจำนวน ๔ คน ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ถ่ายทำรายการแบบ Live สดผ่านวิดีโอ conference