ชมรมเกสรลำพูถ่ายทำเรื่องราวการท่องเที่ยวชุมชนของไกด์เด็กบางลำพูจาก The Cloud
ชมรมเกสรลำพูถ่ายทำเรื่องราวการท่องเที่ยวชุมชนของไกด์เด็กบางลำพูจาก The Cloud
10/5/2565 / 14 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

ชมรมเกสรลำพูถ่ายทำเรื่องราวการท่องเที่ยวชุมชนของไกด์เด็กบางลำพูจาก The Cloud
จำนวน ๑๔ คน ในวันที่  ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

ชมรมเกสรลำพูถ่ายทำเรื่องราวการท่องเที่ยวชุมชนของไกด์เด็กบางลำพูจาก The Cloud