ชื่อโครงการ "ผ่านพ้น...ค้นพบ : BLIND PASS" ถ่ายทำรายการที่พิพิธบางลำพูในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ชื่อโครงการ "ผ่านพ้น...ค้นพบ : BLIND PASS" ถ่ายทำรายการที่พิพิธบางลำพูในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
6/7/2565 / 5 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

ชื่อโครงการ "ผ่านพ้น...ค้นพบ : BLIND PASS" ถ่ายทำรายการที่พิพิธบางลำพูในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕