ชุมชนวัดใหม่อมตรส
ชุมชนวัดใหม่อมตรส
11/5/2561 / 132 / สร้างโดย Web Admin

วัดนี้มีชื่อเสียงทางด้านวัตถุมงล ส่วนวิถีชีวิตของชุมชนเก่าแก่นั้น คือ การแทงหยวกกล้วย ขะใช้กล้วยตานีเพราะเนื้อขาว เวลาแทงจะไม่ดำง่าย ซึ่งเป็นงานศิลปะที่นำมาใช้ตกแต่งในงานมงคลและอวมงคล การแทงเป็นลวดสายต่างๆ แต่ในยุคปัจจุบัน แทบจะเลือนหายไปจากสังคมไทยหาพบเห็นได้ยากแล้ว หากไม่ขำนาญจริงพูดได้คำเดียวว่าไม่ใช่เรื่องกล้วย ๆ แน่นอน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
ป้อมพระสุเมรุ
22/5/2561 / 233
สมัยก่อนรอบเกาะรัตนโกสินทร์มีการสร้างป้อมปราการ 14 แห่งเพื่อป้องกัน...
พิพิธบางลำพู
21/5/2561 / 297
จากโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช ซึ่งเป็นโรงเรียนช่างพิมพ์แห่งแรกของ...
ต้อนรับสู่การเปิดเทอม
15/5/2561 / 140
ต้อนรับสู่การเปิดเทอมของเหล่าบรรดา "ไกด์เด็กบางลำพู" จาก 2-3เดือน...