*****พิพิธบางลำพูเรียนผู้ชมทุกท่าน*****
*****พิพิธบางลำพูเรียนผู้ชมทุกท่าน*****
26/8/2565 / 18 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

เรียนผู้ชมทุกท่าน 
วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕
มีคณะเข้าชมจาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระหว่างเวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.
และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐๒ - ๒๘๑๙๘๒๘