ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์
ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์
11/5/2561 / 132 / สร้างโดย Web Admin

ในอดีตเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงมากในฐานนะชุมชน ช่างทอง จากการถ่ายทอดความรู้จากบ้านสู่บ้านจนแทบทุกครัวเรือนมีอาชีพเดียวกัน แม้ปัจจุบันการทำทองนั้นจะหายไปแล้ว แต่ความเคร่งครัดในศาสนา เสียงอะซานเชิญชวนทำพิธีละหมาดที่ดังมาจากมัสยิดจักรพงษ์ในทุกๆ วันเป็นเครื่องยืนยันถึงศรัทธาที่มีต่อศาสนาของผู้คนในชุมชนเล็กๆ แห่งนี้มาอย่างยาวนาน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
ป้อมพระสุเมรุ
22/5/2561 / 233
สมัยก่อนรอบเกาะรัตนโกสินทร์มีการสร้างป้อมปราการ 14 แห่งเพื่อป้องกัน...
พิพิธบางลำพู
21/5/2561 / 297
จากโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช ซึ่งเป็นโรงเรียนช่างพิมพ์แห่งแรกของ...
ต้อนรับสู่การเปิดเทอม
15/5/2561 / 140
ต้อนรับสู่การเปิดเทอมของเหล่าบรรดา "ไกด์เด็กบางลำพู" จาก 2-3เดือน...