มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
25/10/2565 / 18 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมข้าถ่ายทำรายการ จำนวน ๖ คน
ณ พิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕