จดหมายเหตุกรุงศรีเข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธบางลำพูในวันที่ ๔ และ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ คน
จดหมายเหตุกรุงศรีเข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธบางลำพูในวันที่ ๔ และ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ คน
10/1/2566 / 10 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

จดหมายเหตุกรุงศรีเข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธบางลำพูในวันที่ ๔ และ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ คน

จดหมายเหตุกรุงศรีเข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธบางลำพูในวันที่ ๔ และ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ คน จดหมายเหตุกรุงศรีเข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธบางลำพูในวันที่ ๔ และ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ คน จดหมายเหตุกรุงศรีเข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธบางลำพูในวันที่ ๔ และ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ คน