โรงเรียนสุราษฎร์ธานีเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕
โรงเรียนสุราษฎร์ธานีเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕
10/1/2566 / 6 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔๑ คน

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕