บริษัทเฮดแอนด์ฮาร์ท ครีเอทีฟแออนด์สตราทีจิคโซลูชั่นถ่ายทำรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูทางช่อง  ๔ ALTV เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
บริษัทเฮดแอนด์ฮาร์ท ครีเอทีฟแออนด์สตราทีจิคโซลูชั่นถ่ายทำรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูทางช่อง ๔ ALTV เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
16/2/2566 / 7 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

บริษัทเฮดแอนด์ฮาร์ท ครีเอทีฟแออนด์สตราทีจิคโซลูชั่น
ถ่ายทำรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูทางช่อง  ๔ ALTV 
จำนวน ๑๐ คน เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖

บริษัทเฮดแอนด์ฮาร์ท ครีเอทีฟแออนด์สตราทีจิคโซลูชั่นถ่ายทำรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูทางช่อง  ๔ ALTV เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ บริษัทเฮดแอนด์ฮาร์ท ครีเอทีฟแออนด์สตราทีจิคโซลูชั่นถ่ายทำรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูทางช่อง  ๔ ALTV เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ บริษัทเฮดแอนด์ฮาร์ท ครีเอทีฟแออนด์สตราทีจิคโซลูชั่นถ่ายทำรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูทางช่อง  ๔ ALTV เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖