คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖
12/3/2566 / 8 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุ่น 
จำนวน ๒๖ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖