กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐร่วมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมธนารักษ์ ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และประวัติศาสตร์
กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐร่วมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมธนารักษ์ ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และประวัติศาสตร์
17/7/2566 / 4 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐร่วมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมธนารักษ์ ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตชุมชนย่านบางลำพูในกิจกรรมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน Bangkok double Bride Run 2023 บริเวณเชิงสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี

กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐร่วมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมธนารักษ์ ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และประวัติศาสตร์ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐร่วมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมธนารักษ์ ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และประวัติศาสตร์ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐร่วมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมธนารักษ์ ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และประวัติศาสตร์
กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐร่วมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมธนารักษ์ ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และประวัติศาสตร์