สัมผัสเสน่ห์บางลำพู
สัมผัสเสน่ห์บางลำพู
11/10/2560 / 105 / สร้างโดย Web Admin

ประชาคมฟื้นฟูย่านบางลำพู ร่วมกันจัดงาน 'สัมผัสเสน่ห์บางลำพู เคียงคู่วิถีถิ่นภาคกลาง'

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพ ร่วมกับ ประชาคมฟื้นฟูย่านบางลำพู กรมธนารักษ์ สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน"สัมผัสเสน่ห์บางลำพู เคียงคู่วิถีถิ่นภาคกลาง” เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม ของชาวเขตพระนคร และเครือข่ายภาคกลาง นำส่งต่อให้กับอนุชนรุ่นหลัง รับช่วงสืบสานให้คงอยู่คู่กับกรุงเทพมหานครต่อไป

สัมผัสเสน่ห์บางลำพู เคียงคู่วิถีถิ่นภาคกลาง thaihealth

ที่มา : แฟนเพจแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

ภาพประกอบจากแฟนเพจแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.


นายสิทธิชัย ผลหิตตานนท์ ประธานประชาคมฟื้นฟูย่านบางลำพู เป็นประธานเปิดงาน "สัมผัสเสน่ห์บางลำพู เคียงคู่วิถีถิ่นภาคกลาง” พร้อมด้วย นายนรินทร์ ทิจะยัง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพ นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ตัวแทนกรมธนารักษ์ นายมานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร นางอรสา ศิลปรีย์ ประธานประชาคมย่านบางลำภู แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนร่วมงานคับคั่ง


นายสิทธิชัย ผลหิตตานนท์ ประธานประชาคมฟื้นฟูย่านบางลำพูกล่าวว่าจุดเริ่มต้นของประชาคมฟื้นฟูวัฒนธรรมย่านบางลำพู เกิดขึ้นในปี 2553 เราเริ่มคิดอยากฟื้นฟูให้คลองนี้กลับมาดีมีน้ำใสเหมือนเดิม เลยมารวมตัวกันในชุมชนเริ่มจากเทน้ำชีวภาพ ลงในคลองต่อเนื่องมา 2 ปี ตอนนี้สภาพน้ำเริ่มดีขึ้น รวมถึงกทม.ก็สร้างโรงบำบัดน้ำเสียขึ้นที่นี่ด้วย และเอาเรือออกเก็บขยะในคลองวันละ 3 เวลา ตอนนี้สภาพน้ำในคลองเริ่มดีขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างนิสัยและจิตสำนึกที่ดีให้กับคนริมคลอง จนกลายมาเป็นประชาคมฟื้นฟูย่านบางลำพูซึ่งได้ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพ กรมธนารักษ์ สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน "สัมผัสเสน่ห์บางลำพู เคียงคู่วิถีถิ่นภาคกลาง” เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม ของชาวเขตพระนคร และเครือข่ายภาคกลาง นำส่งต่อให้กับอนุชนรุ่นหลัง รับช่วงสืบสานให้คงอยู่คู่กับกรุงเทพมหานครต่อไป”

สัมผัสเสน่ห์บางลำพู เคียงคู่วิถีถิ่นภาคกลาง thaihealth

นายนรินทร์ ทิจะยัง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพกล่าวว่าย่านบางลำพู มีประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาหาร ย่านการค้า และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ แต่นับวันของดีของชุมชนใกล้จะสูญหาย เพราะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการดำรงชีวิต แต่ชาวชุมชนก็พยายามรักษาเอาไว้ โดยเริ่มจากการร่วมตัวของคนในท้องถิ่น จนเกิดเป็นประชาคมฟื้นฟูย่านบางลำพู และประชาคมย่านบางลำพู ในปัจจุบัน


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เล่งเห็นถึงความสำคัญของการจัดงาน สัมผัสเสน่ห์บางลำพู เคียงคู่วิถีถิ่นภาคกลาง จึงได้ร่วมจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้ ย่านบางลำพู เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของคนกรุงเทพฯ นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ได้มาสัมผัสเสน่ห์บางลำพู ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟู ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม ของชาวเขตพระนครให้ยั่งยืนต่อไป”

สัมผัสเสน่ห์บางลำพู เคียงคู่วิถีถิ่นภาคกลาง thaihealth

ภายในงาน จะได้สัมผัสกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ ชมคลอง ชมเส้นทางย่านบางลำพู ร่วม Workshop ของดีชุมชน ทั้งงานปักชุดโขน แทงหยวก ห่อข้าวต้มน้ำวุ้น โรตีสายไหม และเครือข่ายภาคกลาง (สสส.) ทำสบู่จากนมสด โยเกิร์ต ประดิษฐ์เรือจิ๋ว ทำว่าว ประดิษฐ์พวงกุญแจน่ารักๆ การวาดภาพ (ไม่เหมือน) จากน้องๆ ชุมชนนางเลิ้ง และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจริงๆ ในชุมชน


ต่อด้วย ชมการแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงโขน จากบ้านดุริยประณีต การแสดงลิเก จากคณะศิษย์หอมหวล การแสดงต่อยมวยการแสดงจากชนชาติพันธุ์ จ.กาญจนบุรี การบรรเลงดนตรีไทย การแสดงละครเยาวชน ชมบทเพลงและการแสดงจินตลีลา การขับร้องประสานเสียงเพลงเพื่อพ่อ พิเศษ พบกับ การแสดงสินไซ หมอลำ 100 ปี และหนังประโมทัย สินไซ

สัมผัสเสน่ห์บางลำพู เคียงคู่วิถีถิ่นภาคกลาง thaihealth

การชมภาพยนตร์สั้น ในหลวง รัชกาลที่ 9 กับเรื่องราวความทรงจำของคนบางลำพู เรื่อง "เรื่องเล่าชาวบางลำพู” การชมนิทรรศการ เส้นทางการบอกเล่าเรื่องราวชุมชนในย่านบางลำพู โดย ไกด์เด็กบางลำพู การเสวนา "เรื่องเล่าจากคนบางลำพู” นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับเครือข่ายภาคกลาง สสส. และภาคอีสาน ในการนำวิถีชีวิต วัฒนธรรม ทั้งการแสดง กิจกรรมศิลปะต่างๆ มาเข้าร่วมงานด้วย


ในนาม ประชาคมบางลำพู ประชาคมฟื้นฟูวัฒนธรรมย่านบางลำพู และชมรมเกสรลำพู เป็นกลุ่มผู้ใหญ่ เด็กและเยาวชนในย่านบางลำพูที่รวมตัวกันมากว่า 15-20 ปี เพื่อทำกิจกรรมของชุมชน จากเด็กๆ ที่รวมตัวกันเพื่อทำวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มาสู่การจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม เทศกาล ดนตรี ศิลปะต่างๆ และครั้งนี้เป็นการรวมตัวของเด็กและเยาวชน ประชาคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชนต่างๆ ในชุมชนย่านบางลำพู และเครือข่ายภาคกลาง ในการมาจัดกิจกรรมนี้ มาเที่ยว มาชม มาชิม มาช็อป มาซึมซับบรรยากาศแบบชุมชนๆๆ ในย่านบางลำพูด้วยกัน แล้วคุณจะรู้ว่า "บางลำพู” มี "เสน่ห์” ที่น่าหลงใหลเพียงใด … ภายในงาน ชมฟรี เที่ยวฟรี ประดิษฐ์ ฟรี ตลอดงาน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
ป้อมพระสุเมรุ
22/5/2561 / 233
สมัยก่อนรอบเกาะรัตนโกสินทร์มีการสร้างป้อมปราการ 14 แห่งเพื่อป้องกัน...
พิพิธบางลำพู
21/5/2561 / 297
จากโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช ซึ่งเป็นโรงเรียนช่างพิมพ์แห่งแรกของ...
ต้อนรับสู่การเปิดเทอม
15/5/2561 / 140
ต้อนรับสู่การเปิดเทอมของเหล่าบรรดา "ไกด์เด็กบางลำพู" จาก 2-3เดือน...