ชุมชนบวรรังษี
ชุมชนบวรรังษี
14/5/2561 / 197 / สร้างโดย Web Admin

ชุมชนนี้มีพื้นที่ตรอกเล็ก ๆ ที่ในอดีตเต็มไปด้วยบ้านข้าราชการเหล่าพ่อค้าแม่ขาย และช่างแขนงต่าง ๆ จนได้รับการถ่ายทอดฝีมือจากช่างในวัง เป็นแหล่งผลิต "ทองคำเปลว" ปัจจุบันอาชีพช่างตีืทองลดน้อยลงเรื่อยๆ แต่ก็ยังคงรักษาไว้ และยังคงทำหน้าที่ช่างที่ตีทอง ตัดทองด้วยความประณีตและตั้งใจ ซึ่งแสดงถึงความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนบำรุงศาสนาและงานหัตถศิลป์ไทยให้คงอยู่

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
ป้อมพระสุเมรุ
22/5/2561 / 233
สมัยก่อนรอบเกาะรัตนโกสินทร์มีการสร้างป้อมปราการ 14 แห่งเพื่อป้องกัน...
พิพิธบางลำพู
21/5/2561 / 297
จากโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช ซึ่งเป็นโรงเรียนช่างพิมพ์แห่งแรกของ...
ต้อนรับสู่การเปิดเทอม
15/5/2561 / 140
ต้อนรับสู่การเปิดเทอมของเหล่าบรรดา "ไกด์เด็กบางลำพู" จาก 2-3เดือน...