สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ขอเชิญทุกท่านที่สนใจร่วมงาน #เสวนาธนารักษ์ #ภูมิวัฒนธรรมชาวกรุง(รัตนโกสินทร์)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ขอเชิญทุกท่านที่สนใจร่วมงาน #เสวนาธนารักษ์ #ภูมิวัฒนธรรมชาวกรุง(รัตนโกสินทร์)
17/5/2561 / 20 / สร้างโดย Web Admin

 • รายละเอียด

  สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ขอเชิญทุกท่านที่สนใจร่วมงาน#เสวนาธนารักษ์#ภูมิวัฒนธรรมชาวกรุง(รัตนโกสินทร์) : อยู่ กิน นุ่งห่ม ฟรีตลอดทั้งงาน!!! ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ - วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ

   

  วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561
  17.00 - 18.00 น. ลงทะเบียน
  18.30 - 19.00 น. พิธีเปิดโครงการเสวนาธนารักษ์
  19.00 - 20.00 น. การเสวนาหัวข้อ อยู่แบบชาวกรุงฯ :
  ภูมิวัฒนธรรมเกาะกรุงรัตนโกสินทร์และแม่น้ำเจ้าพระยา
  20.00 - 22.00 น. ชมหนังกลางแปลง หรือเข้าชม Night Museum พิพิธภัณฑ์เหรียญ กรมธนารักษ์ (พิพิธภัณฑ์เปิดรอบให้ชมตั้งแต่ 19.00 - 20.20 น.)

  วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561
  17.00 - 18.00 น. ลงทะเบียน
  19.00 - 20.00 น. การเสวนาหัวข้อ กินแบบชาวกรุงฯ :
  วัฒนธรรมการกินอยู่ของคนไทยและบริบทที่เปลี่ยนแปลง
  20.00 - 22.00 น. ชมหนังกลางแปลง หรือเข้าชม Night Museum พิพิธภัณฑ์เหรียญ กรมธนารักษ์ (พิพิธภัณฑ์เปิดรอบให้ชมตั้งแต่ 19.00 - 20.20 น.)

  วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561
  17.00 - 18.00 น. ลงทะเบียน
  19.00 - 20.00 น. การเสวนาหัวข้อ นุ่งห่มแบบชาวกรุงฯ :
  วิวัฒนาการและประเพณีการแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์
  20.00 - 22.00 น. ชมหนังกลางแปลง หรือเข้าชม Night Museum พิพิธภัณฑ์เหรียญ กรมธนารักษ์ (พิพิธภัณฑ์เปิดรอบให้ชมตั้งแต่ 19.00 - 20.20 น.)

  สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร.๐๒ ๒๘๒ ๐๓๕๓ ต่อ ๗๑๐๑, ๗๑๐๒ และ ๗๑๐๕

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
มาแล้วค่ะ! กับกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561 ภายใต้ Concept "เรียนรู้ความแตกต่าง เยาวชนสรรค์สร้างสังคม"
13/1/2561 / 13
มาแล้วค่ะ! กับกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561 ภายใต้ Concept "เรียนรู้ความแตกต่าง เ..
Behind Old Town หลังม่านย่านเมืองเก่า
15/12/2560 / 20
กริ้งๆ กริ้งๆ ...ชวนมา "ชิม-ชม-ดู” ในงาน Behind Old Town หลังม่านย่านเมืองเก่า
WE ARE CSO FORUM 2 : ความดีไม่มีขาย (Goodness not for sales)
4/11/2560 / 14
"ไทยแอ็ค" ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม ชวนทุกคนมาร่วมขยับหัว..