ห้องสมุดชุมชนบางลำพู
ห้องสมุดชุมชนบางลำพู
6/5/2561 / 366 / สร้างโดย Web Admin

 
ห้องสมุดชุมชนบางลำพู
ห้องสมุดชุมชนบางลำพู
ห้องสมุดชุมชนบางลำพู2

กรมธนารักษ์เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ที่ราชพัสดุให้เกิดประประโยชน์สูงสุด นอกเหนือจากการเปิดให้เยี่ยมชมภารกิจของกรมธนารักษ์และวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบางลำพูแล้ว พิพิธบางลำพูยังถูกออกแบบให้เป็นแหลางการเรียนรู้อิสระรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์บางลำพูและหนังสืออื่น ฯ รวมถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาไว้ในห้องสมุดบริเวณด้านล่างของอาคารไม้ใช้ชาวบางลำพูและประชาชนทั่วไปได้เลือกอ่าน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
ป้อมเขตขัณฑ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
23/7/2561 / 1474
ป้อมเขตขัณฑ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ป้อมเขตขัณฑ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ป้อ..
เอกบรมองค์ราชินี
23/7/2561 / 1023
ณ มหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระช..
นิทรรศการกรมธนารักษ์
22/7/2561 / 618
กรมธนารักษ์ มีหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินของแผ่นดิน ถือกำเนิดอย่างเ..