แรกมีสิ่งพิมพ์ในสยาม
แรกมีสิ่งพิมพ์ในสยาม
10/5/2561 / 750 / สร้างโดย Web Admin

ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการเปิดเป็นโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช นับเป็นโรงเรียนสอนวิชาการพิมพ์แห่งแรกของประเทศไทย รับนักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เรียนตามหลักสูตร ๓ ปี ภาคเช้ามีการสอนทฤษฎี ภาคบ่ายฝึกให้นักเรียนได้พิมพ์งานจริง โดยสร้างอาคารด้านหน้าที่ติดกับถนนพระสุเมรุเป็นอาคารคอนกรีตรูปตัวแอล (L) เป็นอาคารแบบเบาเฮาส์ (Bauhaus) มีลักษณะเรียบง่ายบันไดภายในและพื้นเป็นไม้ รวมทั้งมีการก่อสร้างโรงงานของโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช บริเวณริมคลองบางลำพู ข้างซอยวัดสังเวช ฯ เป็นอาคารเรือนไม้ ๒ ชั้น รูปสี่เหลี่ยมฝืนผ้า กว้าง ๗ เมตร ๒๓ เมตร และยังสร้างซุ้มประตูคอนกรีตตรงมุม ใกล้ปากซอยวัดเวช โดยทั้งหมดเป็นการออกแบบของพระสาโรชรัตนนิมมานก์ และควบคุมก่อสร้างโดยหลวงวิศาลศิลปกรรม


แรกมีสิ่งพิมพ์ในสยาม

แรกมีสิ่งพิมพ์ในสยาม
แรกมีสิ่งพิมพ์ในสยาม2

เล่าถึงประวัติศาสตร์การพิมพ์ และจุดกำเนิดของโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช ซึ่งเป็นโรงเรียนสายวิชาการพิมพ์แห่งแรกของประเทศไทย

แรกมีสิ่งพิมพ์ในสยาม3

"รู้จักกับการพิมพ์ระบบตัวเรียง”

นำผู้เข้าชมมาเรียนรู้ถึงกระบวนการพิมพ์แบบโบราณที่เรียกว่าการพิมพ์ระบบตัวเรียง หรือเล็ตเตอร์เพรส นับตั้งแต่การเรียงตัวตะกั่วเพื่อให้เกิดเป็นแม่พิมพ์ ขั้นตอนการพิมพ์และเครื่องพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงวิธีการพับออกมาเป็นหนังสือ โดยถ่ายทอดความรู้ทุกขั้นตอนผ่านจอทัซสรีนพร้อมให้ผู้ชมทดลองสวนบทบาทเป็นช่างเรียงและช่างพิมพ์ผ่านเกม Simulator จำลองการพิมพ์

รู้จักกับการพิมพ์ระบบตัวเรียง

"บางลำพูรำลึก"

ชวนให้ผู้ชมพิมพ์โปสการ์ดของตนเองด้วยเครื่องเล็ตเตอร์เพรสของจริง เพื่อส่งหรือเก็บเป็นความทรงจำและความประทับใจ เมื่อนึกวันวานในผ่านบางลำพูผ่านโปสการ์ดใบสวย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
ป้อมเขตขัณฑ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
23/7/2561 / 2253
ป้อมเขตขัณฑ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ป้อมเขตขัณฑ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ป้อ..
นิทรรศการกรมธนารักษ์
22/7/2561 / 1252
กรมธนารักษ์ มีหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินของแผ่นดิน ถือกำเนิดอย่างเ..
นิทรรศการชุมชนบางลำพู
21/7/2561 / 1715
บางลำพูประกอบไปด้วยย่านการค้าและแหล่งชุมชนเก่าแก่ ๗ ชุมชน ได้แก่ ชุมช..