เกี่ยวกับเรา เส้นขีด
พิพิธบางลำพู ตั้งอยู่บนถนนพระอาทิตย์ ริมคลองบางลำพู ใกล้กับป้อมพระสุเมรุ มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 และได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานอาคารจากกรมศิลปากรเมื่อปี 43 เปิดเป็น แหล่งท่องเที่ยวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์
ข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อมูลเพิ่มเติม
เวลาทำการ เส้นขีด
วันทำการ
วันอังคาร-วันอาทิตย์
หยุด วันจันทร์
เวลาทำการ
08.30-18.00
รอบเข้าชม
รอบละ 60 นาที
รอบสุดท้ายเวลา 16.00 น.
อัตราค่าเข้าชมพิพิธบางลำพู มีดังนี้ บุคคลชาวไทย และชาวต่างชาติ คนละ 30 บาท เด็ก หรือเยาวชนไทย อายุระหว่าง 10-18 ปี คนละ 10 บาท หมายเหตุ ยกเว้นค่าเข้าชมเยาวชนอายุตํ่ากว่า 10 ปี ผู้สูงอายุชาวไทยอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป นักบวชทุกศาสนา ผู้พิการทุกประเภท รวมทั้งหมู่คณะที่ขอเข้าชมเป็นกรณีพิเศษ วันอังคาร-วันศุกร์ เปิดตามเวลาราชการ 08.30-16.30 น. รอบรับชมสุดท้ายเวลา 15.00 น. *วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดเวลา 10.00-18.00 น. รอบรับชมสุดท้ายเวลา 16.00 น.* Fee admission 30 Bahts museum open on Tuesday - Friday during 08.30 am. - 04.30 pm. for the tour last round is 03.00 pm. museum open on Saturday - Sunday during 10.00 am. - 06.00 pm. for the tour last round is 04.00 pm.
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานที่ตั้ง ขีดเส้น
พิพิธบางลำพู
สมัครเพื่อรับข่าวสารจากเราก่อนใคร

ไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย

ปฏิทินกิจกรรม ขีดเส้น
พิพิธภัณฑ์ในเครือ ขีดเส้น
พิพิธภัณฑ์เหรียญ
พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา