27/11/2561 / 9
คณะจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อิตาลี และสื่อมวลชนจากประเทศอิตาลี เ..