7/5/2561 / 45
ร่วมกันเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในคลองบางลำพู ในโครงการ "รักษ์สิ่งแวดล้อ..
24/4/2561 / 16
โดยกิจกรรมภายในงานมีทั้งการแสดง การสาธิตการทำของดีของดังของชุมชนบาง..
19/11/2560 / 9
HUMAN OF STREET #2 ครั้งนี้ จะประกอบด้วย 5 โซนกิจกรรม 1.Homeless Café: จิบกาแฟ ชิมเบเกอร์รี่ พ..
1/10/2560 / 17
คณะลิเกบรรหาร ศิษย์หอมหวล คณะลิเกเจ้าดังแห่งย่านบางลำพู...... หนึ่งในการแ..
27/7/2559 / 15
การจัดงานเสวนาเสน่ห์บางลำพู ธนารักษ์คู่ชุมชน เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ. 25..